Bán Gà Đông Tảo Con

Bán gà đông tảo thuần chủng con từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi. Gà đông tảo con ở Trang Trại Kiều Hoa là gà thuần chủng 100%. Được tiêm phòng đầy đủ, gà khỏe mạnh, chân to, tướng đẹp. << Xem Ngay >>

Bán Gà Trưởng Thành

Bán gà đông tảo trưởng thành từ 4 tháng đến 7 tháng tuổi. Gà khoảng 2 kg - 3 kg. Thịt đỏ, chân to, gà trống đã chuẩn bị gáy, gà mái chuẩn bị kêu ổ. << Xem Ngay >>

Bán Gà Bố Mẹ

Bán gà đông tảo bố mẹ từ 8 tháng đến 2 năm tuổi. Gà tơ chuẩn bị đẻ hoặc gà đã đẻ. Gà trống đã đạp mái được hoặc gà đến 2 năm tuổi. << Xem Ngay >>