Phòng bệnh cho gà Đông Tảo

Gà Đông Tảo là loại gà nuôi cổ truyền. Thời xưa, gà Đông Tảo thường được nuôi để tiến Vua hay cúng tế – hội hè. Hiện hay, gà Đông Tảo thuộc danh sách các giống gia cầm quý hiếm cần được bảo tồn và duy trì nòi giống.

Tuy nhiên, để chăm sóc tốt gà Đông Tảo thì kiến thức chăn nuôi và phòng- trị bệnh cần phải nắm vững. Các loại dịch bệnh như Newcastle, tụ huyết trùng, cúm gia cầm… vẫn thường xuyên xảy ra gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Các bạn cần phải tuân thủ theo quy trình phòng ngừa mầm bệnh cho gà Đông Tảo. Dưới đây là kinh nghiệm phòng bệnh cho gà Đông Tảo.

Đối với gà Đông Tảo Thương phẩm:

– 1 ngày tuổi tiêm madec.
– 7 ngày tuổi nhỏ GUM (lần 1)
– 14 ngày tuổi nhỏ laxota (lần 1).
– 21 ngày tuổi nhỏ GUM (lần 2)
– 28 ngày tuổi nhỏ laxota (lần 2) kết hợp tiêm phòng cúm.
– 30 ngày tuổi tiêm kháng thể bổ sung tăng đề kháng cho gà.
– 45 ngày tuổi làm tụ huyết trùng.
– 60 Ngày làm thuốc chống Newcastle (Neu catson).

Chú ý: (4 ngày đầu uống thuốc cúm; ngày thứ 10 uống thuốc viêm phế quản, uống trong 4 ngày, nghỉ không uống nước để gà uống thuốc; 20 ngày vừa tiêm kháng thể GUM vừa uống GUM).

- 1-45 ngày tuổi: sử dụng quy trình giống gà thịt.
– 49-60 ngày tuổi: tiêm vaccin Newcastle hệ M.
– 65 ngày tuổi: tiêm vaccin Tụ huyết trùng.
– Sau khi tiêm phòng Newcastle, Tụ huyết trùng và Cúm gia cầm cứ mỗi 4-6 tháng phải tái chủng một lần.

Nguồn: Theo kinh nghiệm của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Vật nuôi Có Gen Quý hiếm cùng các Chuyên gia Khuyến nông.

, ga dong tao